»فانیکیو« به حریم خصوصی کاربران خود احترام میگذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن میگذارید. از آنجا که
جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی بخش غیرقابل اجتنابی در فرایندهای مبتنی بر گوشی همراه و اینترنت است لذا به منظورآگاهی کامل از سیاست و
عملکرد بازار در این زمینه، مطالعه این سند تحت عنوان »سیاست نامه حریم خصوصی« و هر گونه پیام دیگری که در خصوص جمع آوری و پردازش اطلاعات
توسط فانیکیو به حساب کاربری شما ارسال میشود، ضروری است.
این سند مشتمل بر موارد ذیل در اطلاعات شخصی و یک واژهنامه است که مطالعه آنرا برای درک بهتر اصطلاحات تخصصی پیشنهاد میکنیم.
1 -درباره فانیکیو
2 -پرداخت امن
3 -حساب پشتیبانی
1_درباره فانیکیو
فانیکیو یه بازی جذاب برای طرفدارهای سبک بازی اطلاعات عمومی که هم میتونی باهاش اطلاعات عمومیت ر و بالا ببری و هم ازش کسب درآمد باور
نکردنی اما واقعی داشته باشی.شما در این بازی فقط با جواب دادن به 10سوال می توانید برنده بازی شوید و روز به روز درآمد خود را بالاتر ببرید.
2_پرداخت امن
شما در فانیکیو با خیال آسوده وجه خود را از طریق پل های پرداخت زرین پال جابه جا میکنید.
3_حساب پشتیبانی
Faniiq@yahoo.com